21 tháng 3, 2015

Thông báo đóng cửa blog

Chào bạn Athena Trần & những bạn reader chuyên đi xin word khác.

Cũng chưa đến mức tức nước vỡ bờ nhưng cũng đã đủ để hiểu nhân tình ấm lạnh như thế nào khi liên tục phải nghe các bạn chất vấn tại sao không share word. Tôi rất mệt mỏi vì điều này. Tôi dịch truyện cho tôi xem, các bạn xem các bạn thích tôi cảm ơn. Tôi chưa bao giờ yêu cầu các bạn phải comment nhận xét về truyện, cũng không bắt các bạn phải like hay chia sẻ bất kì điều gì cả, các bạn cứ âm thầm đến, âm thầm đi là điều tôi cảm kích nhất.

Nhưng tại sao gần như toàn bộ những comment tôi nhận được từ các bạn toàn bộ đều là chất vấn tôi tại sao không share word. Tôi nói thẳng: Tôi không thích share.

Tôi chọn cách làm lơ những comment như thế, tôi chỉ reply rất hạn hữu một số comment, và tôi tự nhận rằng tôi chưa từng nói những lời nào vượt quá khuôn phép xã giao để rồi bạn Athena Trần ném vào mặt tôi một câu là nói năng khiếm nhã.

Để tránh phiền lòng cả 2, mắt không thấy, tâm không phiền. Tôi sẽ đóng blog này từ hôm nay. Ai thích word thì kiếm những editor nào chủ động share word mà ôm. Tôi không tiễn.